Satellitvej 7

20.000 m2 logistikejendom udlejet til:

–  Jysk A/S
–  PM Pack A/S