Håndværkervej 3

Lager/produktionsejendom med kontor.