Kometvej 4

Adresse: Kometvej 4, 8700 Horsens

1.262 m2 produktionsejendom udlejet til værktøjsfabrik